Onderwijsvernieuwing
Header

Home

Onderwijsvernieuwing

Hedendaags onderwijs vraagt om aansluiting op de samenleving van nu en de toekomst. In onze maatschappij speelt technologie een belangrijke rol en leerlingen zullen hier met hun vervolgopleiding en verdere carriere volop mee te maken krijgen. EduTrend biedt ondersteuning aan onderwijsinstellingen om vernieuwde onderwijsprogramma’s te ontwikkelen waar moderne technologische hulpmiddelen, zoals laptops en tablets, centraal staan.

 

Digitale revolutie

Waar vroeger de lessenaar, het krijtbord en de aanwijsstok een significante positie in de ondersteuning van het onderwijs innam, hebben zij, na de typemachine, beamer en het whiteboard, plaatsgemaakt voor digiboards, elektronische leeromgevingen, Google, Prezi’s, social media, laptops, tablets en smartphones. Een hele ontwikkeling in een tijdbestek van zo’n vijftig jaar.

Niet alleen zijn de onderwijstools veranderd, maar ook de manier van lesgeven en leren. Door het inzetten van digitale middelen zijn docenten in staat een gevarieerd onderwijsprogramma aan te bieden door middel van een uitgebreid scala aan digitale bronnen. Desalniettemin is een actieve  rol van de docent een voorwaarde en vindt er een verandering van instructeur naar coach plaats.

Door het gebruik van digitale middelen, zoals laptops, tablets en smartphones, ontstaat er de mogelijkheid om passend onderwijs te bieden wat inspeelt op de belevingswereld van de leerling. Hierdoor wordt er een situatie gecreëerd waarbij de leerling zo gemotiveerd is dat het initiatief om zijn eigen leerproces in de hand te nemen vergroot wordt.